SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2022) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...
Toelichting definitie 50% behoud

Binnen tijdvak 4 is de doelgroep 'Behoud' toegevoegd aan het SectorplanPlus. Eén van de eisen die is gesteld aan het registreren van deelnemers binnen deze doelgroep is dat de subsidie op deze doelgroep nooit meer dan 50% mag zijn binnen een aanvraag. Naar aanleiding van vragen die wij ontvangen lichten we in dit bericht toe hoe dit maximum van 50% binnen een aanvraag moet worden geïnterpreteerd.

Ten eerste is het zo dat de 50% betrekking heeft op het subsidiebedrag. Dit betekent dat niet het aantal deelnemers leidend is, maar de hoogte van de subsidie op de gerealiseerde trajecten. 

Daarnaast geldt deze 50% voor elk project (aanvraag per arbeidsorganisatie per regio per tijdvak). Dat betekent dat het niet mogelijk is om een hoge realisatie op behoud in de ene regio te compenseren met een relatief lage realisatie op behoud in een andere regio.

Lees meer >> 

Belangrijke data en deadlines

15/05/2022 Deadline: tijdvak 3
Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers
15/07/2022 Deadline: tijdvak 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 3 april 2022 ligt
01/10/2022 Deadline: tijdvak 4
Compleet en definitief indienen van alle registraties tijdvak 4
10/11/2022 Deadline: tijdvak 4
Laatste herstelmogelijkheid afgekeurde dossiers

Het volledige deadline overzicht is hier te bekijken.