SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Tijdvak 4: opleidingen aangevraagd voor record aantal deelnemers

Afgelopen anderhalve maand is hard gewerkt om alle aanvragen voor tijdvak 4 te beoordelen. Na de eerste beoordeling bleven er maar liefst 1.243 instellingen over die in dit tijdvak subsidie hebben aangevraagd voor in totaal 422.785 deelnemers.

Daarvan zijn er 33.443 aanvragen voor een BBL-opleiding en 6.654 voor een hbo-opleiding. Het grootste deel van het subsidiebedrag is gemoeid met deze categorieën opleidingen. Van alle aanvragen hebben 786 instellingen een aanvraag voor behoud gedaan. In totaal is ongeveer 30% van alle aanvragen gericht op het behouden en het inzetbaar houden van huidige medewerkers.

In het volledige nieuwsbericht staat een tabel met daarin een uitsplitsing van het aantal deelnemers per activiteit op brancheniveau. 

Lees hier verder...

Belangrijke data en deadlines

01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1. Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.
01/07/2020 Deadline: tijdvak 1 
Alle tijdvak 1 registraties moeten definitief zijn ingediend bij het SSC.
01/10/2020 Deadline: tijdvak 2
Indienen registraties die liepen t/m 31/05/2020.
01/12/2020 Deadline: tijdvak 3
Indienen registraties die liepen t/m 31/08/2020.

Tips & tricks: UPDATE februari 2020 - Checklist administratie per document 

Per februari 2020 is er een uitgebreid document onder de Downloads te vinden "Checklist administratie per document" om u nog beter te helpen bij het aanleveren van de juiste documenten. Dit nog naar aanleiding van de tweedaagse sessie in juni 2019 om het verantwoorden makkelijker te maken. 

Eerder waren al onderstaande tips & tricks gedeeld. Voor nog meer informatie of inzicht kunt u ook kijken bij de veelgestelde vragen en onder Downloads. 

Tips & tricks voor het aanmaken van trajecten

Tips & tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording

Lees de veelgestelde vragen voor informatie over onder meer eisen aan de aanvragers/ deelnemers/activiteiten, subsidiabele kosten en privacy.

Als u bent ingelogd, kunt u onder Downloads onder meer het handboek en programma van eisen per tijdvak lezen. 

SectorplanPlus