SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders.

Meer lezen...

Aanvullende informatie deadline 1 oktober
Dossiers indienen

Het kan zijn dat u een compleet dossier niet kunt indienen via 'registratie definitief indienen'. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de AMR nog niet is beoordeeld of wanneer u de AMR nog moet aanvullen.

In dit geval verzoeken wij u het dossier wel compleet te maken en dus alle documenten te uploaden. Wij nemen deze dossiers, nadat de AMR is goedgekeurd, alsnog in behandeling, dus ook na 1 oktober.

Als u om andere redenen uw complete registratie niet kunt indienden kunt u contact opnemen met het SSC. 

Zij kunnen de fase voor u doorzetten naar 'registratie definitief indienen'.

 

Tips & Tricks 

Naar aanleiding van de tweedaagse in juni was er het verzoek om tips & tricks te delen. Inmiddels zijn er twee opgesteld, namelijk met betrekking tot het aanmaken van trajecten en handigheidjes voor de administratie / aanmaken van registraties.

Tips & tricks voor het aanmaken van trajecten

Tips & tricks in het algemeen en rondom de administratieve verantwoording


Belangrijke data 2019

01/10/2019 Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 30-06-2019 is afgerond.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 1 en 2.
01/02/2020  Deadline: tijdvak 1 en 2
1.
Indienen alle registraties tijdvak 1 én 2 waarvan de activiteit op 31-10-2019 is afgerond.
01/04/2020 Deadline: tijdvak 3
1.
Aanmaken alle registraties met alle deelnemers gekoppeld.
2. Eerste 3 documenten van alle A en B activiteiten tijdvak 3.

Deelnemersverklaring

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches bij elkaar gekomen voor de tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’. In deze sessie is er gekeken naar mogelijkheden om het administratieve proces voor het verkrijgen van subsidie te vereenvoudigen.

Eén van de lastenverlichtingen van deze tweedaagse sessie is dat de deelnemersverklaring niet langer zal worden gevraagd voor het verantwoorden van de subsidie.

Lees hier verder 

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt

Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.

Lees hier verder...

                  

SectorplanPlus