Subsidie SectorplanPlus inzetten voor mbo-certificaten

Het is mogelijk voor werkgevers om gebruik te maken van de subsidie van SectorplanPlus voor de inzet van mbo-certificaten. Vanaf het moment dat de subsidieregeling vanuit de Nationale Zorgklas stopt, per 31 december 2021, kan er voor een aantal deelopleidingen tot uiterlijk april 2022 subsidie vanuit SectorplanPlus worden aangevraagd. Hierbij moet de werkgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen en dient er een correcte verantwoording overlegd te worden.

Hieronder een aantal aandachtspunten voor de aanvraag:

  • De werkgever dient al een aanvraag te hebben binnen Tijdvak 4, is er geen aanvraag dan is er geen subsidie mogelijk.
  • De werkgever dient voldoende gereserveerde subsidie te hebben om de deelnemers op te voeren. Dit kan eventueel worden gecreëerd door middel van een revisieverzoek. Op de portal staat vermeld hoe dit aangevraagd kan worden. Let op! Hier zit wel een deadline aan vast.
  • Beoordeel ook of de hoogte van de subsidie het de moeite waard is om dit op te voeren. Gezien de initiële +/- 600 euro voor een opleiding en de 50-70% regel kan het zijn dat het niet de moeite waard is. Het staat werkgevers natuurlijk vrij om het te proberen.

Voldoe je als werkgever aan alle eisen dan zijn nog een aantal zaken om rekening mee te houden:

  • Het opvoeren van werknemers/deelnemers kan onder activiteit C2, onder de categorie ‘Behoud’. De AMR commissie zal de aanvraag beoordelen en de Regionale Projectleider bekijkt of de training/opleiding voldoet aan de eisen van de categorie ‘Behoud’.
  • De gesplitste factuur en het betaalbewijs dienen aan de meeste recente checklist te voldoen (deze is de raadplegen via de portal).

 

Zijn er nog vragen?

Heb je vragen over de drempels van voldoende gereserveerde subsidie in je aanvraag of over behoud? Dan kan je het beste contact opnemen met je eigen Regionale Projectleider.

Heb je vragen over de verantwoording van de factuur en betaalbewijs, dan kan je contact opnemen met het Shared Service Center.