Aanvragen wijziging hoogte subsidie tijdvak 4 (ronde 2)

Afgelopen zomer hebben de aanvragers binnen SectorplanPlus de mogelijkheid gekregen om hun aanvraag voor tijdvak 4 bij te stellen. In januari 2022 stellen wij de mogelijkheid tot het indienen van een wijzigingsverzoek wederom open. Dit betekent dat u, indien u verwacht meer op te leiden dan eerder gedacht, een verzoek kunt indienen voor meer budget. Tevens kunt u, als u verwacht om significant minder kosten te realiseren, uw subsidiereservering naar beneden bijstellen.

Verzoek en werkwijze

De werkwijze en de voorwaarden voor het indienen van een verzoek zijn hetzelfde als bij de eerste ronde. U kunt de werkwijze hiervoor hier terugvinden.

De deadline voor het gebruik van de ‘revisieknop’ is in deze ronde gesteld op maandag 24 januari 2022. Na deze datum is het niet meer mogelijk om aan te geven dat u een wijziging wil doorvoeren in uw subsidiebedrag. Uiterlijk 1 februari neemt uw regionale projectleider contact met u op om uw wijziging door te spreken. Wij streven er vervolgens naar om half februari uitsluitsel te geven over de ingediende verzoeken.

 

NB. Anders dan bij de vorige ronde worden kleine aanvragen (onder de €15.000) in deze wijzigingsronde niet automatisch aangepast, omdat dit reeds in de vorige ronde is gedaan.