Revisieaanvragen ronde januari 2022 gehonoreerd


In de periode tot 24 januari 2022 hebben de aanvragers binnen SectorplanPlus de mogelijkheid gekregen om een wijziging van het subsidiebedrag in tijdvak 4 aan te vragen. Wij hebben alle verzoeken ontvangen en verwerkt. Op basis van de ontvangen revisieaanvragen en het beschikbare budget worden de revisies, zoals afgestemd met de regionale projectleiders, gehonoreerd.

De gereserveerde bedragen worden op korte termijn bijgesteld in het portal. Aanvragers die een revisie hebben aangevraagd ontvangen tevens een e-mail met daarin de formele bevestiging van het gewijzigde bedrag. Deze e-mail zal net zoals bij de vorige revisieronde terug te vinden zijn in het webportal SectorplanPlus.

Indien u aanvullende vragen heeft, kunt u zich richten tot uw regionale projectleider.