Uiterste startdatum opleidingen onder Activiteit A en B


Het SectorplanPlus loopt tot en met 23 augustus 2022. Dit betekent dat - aangezien opleidingen onder Activiteit A en B een minimumduur van 6 maanden hebben - de uiterste startdatum van deze opleidingen op 23 februari 2022 ligt. Omdat veel opleidingen echter op de eerste van de maand starten maken wij in overleg met de controlerend accountant een uitzondering op de minimumduur van 6 maanden. De uitzondering komt neer op het volgende:

Opleidingen die uiterlijk op 1 maart 2022 zijn gestart komen voor subsidie in aanmerking indien de opleiding doorloopt tot in ieder geval 1 september 2022 en dit blijkt uit het deelnamebewijs dat wordt geüpload ter verantwoording.

 

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider.