Uitstel voor deadline tijdvak 3 bij registraties zonder eerste controle


Zoals op onze website is aangegeven geldt 15 mei als uiterste deadline voor het herstellen van afgekeurde registraties in tijdvak 3. Door de grote hoeveelheid registraties die vlak voor de deadline van 1 april zijn ingediend bij het SSC, hebben echter nog niet alle registraties een eerste controle gekregen. Omdat dit zou betekenen dat u bij een eventuele afkeuring geen tijd zou hebben om de constateerde fouten te herstellen, verlenen wij in de gevallen die te laat een eerste controle ontvangen uitstel.

Dit betekent dat u, na een eerste afkeuring van een registratie in tijdvak 3, altijd minimaal 2 weken de tijd heeft om de registratie te herstellen, ook na de deadline van 15 mei. Let daarom goed op of en wanneer registraties worden afgekeurd, zodat u op tijd eventuele fouten kunt herstellen.

NB. Dit uitstel geldt alleen voor registraties die voor het eerst worden afgekeurd. Indien een registratie meerdere malen wordt afgekeurd, geldt dit uitstel niet.

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw regionale projectleider.